od leta 1994

Oblikovanje logotipa in celostne grafične podobe

Znak organizacije je najosnovnejša stalnica celostne grafične podobe. Glede na ostale likovne elemente, ki so razporejeni po likovnem ozadju, vzbuja največ pozornosti. Pri likovnih in barvnih strukturah znaka naj bi upoštevali pomene, ki reprezentirajo poslanstvo, moč, filozofijo, cilje in kulturo organizacije.

Celostna grafična podoba organizacije pa niso le logotip organizacije, barve in pisava, dopisi in označevalni napisi. Celostna podoba je vse to in še mnogo več, združeno v eno samo učinkovito zaznavno celoto, ki odraža realno identiteto organizacije z materialnimi in nematerialnimi sredstvi. S tem po pravilih psihologije spoznavanja in predvsem učenja ciljnih javnosti oblikuje imidž, ki ustreza realni identiteti organizacije.

Storitve oblikovanja logotipa in celostne grafične podobe:  
▪ situacijska analiza,
▪ oblikovalska zasnova logotipa,
▪ celostna grafična podoba,
▪ oblikovanje tipičnih komunikacijskih sredstev.
 
 
Design  |  Tiskovine
Postavitev člankov in oglasov  ▪  Izdelava spletnih pasic  ▪  Izvedbeno oblikovanje  ▪  Izrez napisov