od leta 1994

Oblikovanje tiskovin ▪ Tisk

▪ Grafično oblikovanje in tisk vizitk, dopisov, kuvert, obrazcev, dobavnic, naročilnic,
  delovnih nalogov, map in ovitkov.

▪ Izvedbeno oblikovanje in izdelava promocijskih izdelkov kot so letaki, prospekti, katalogi, etikete,
  vrečke in embalaže.

▪ Postavitev in realizacija izdelkov informativnega značaja: plakati, oglasi, vabila, voščilnice,
  razglednice, obvestila in oznanila.

▪ Prelom in tisk neknjižnih gradiv in publikacij: revije, časopisi, brošure,
  zborniki, bilteni, priročniki in knjige.

Oglejte si nekaj naših oblikovanih tiskovin >

 
 
 
Design  |  Tiskovine  
Postavitev člankov in oglasov  ▪  Izdelava spletnih pasic  ▪  Izvedbeno oblikovanje  ▪  Izrez napisov