od leta 1994

Oblikujemo tudi nemogoče

Grafično oblikovanje
Logotipi ▪ Simboli ▪ Piktogrami ▪ Celostne grafične podobe

Oblikovanje in tisk administativnih tiskovin
Vizitke ▪ Dopisni papirji ▪ Pisemske ovojnice ▪ Dobavnice ▪ Naročilnice ▪ Delovni nalogi ▪ Mape ▪ Ovitki ▪ Obrazci

Oblikovanje in izdelava promocijskih izdelkov
Letaki ▪ Prospekti ▪ Katalogi ▪ Etikete ▪ Vrečke ▪ Embalaže ▪ Zastave(ice) ▪ Izrez napisovTableTransparenti

Oblikovanje in realizacija izdelkov informativnega značaja
Plakati ▪ Oglasi ▪ Vabila ▪ Voščilnice ▪ Razglednice ▪ Obvestila ▪ Oznanila

Oblikovanje člankov, neknjižnjih gradiv in prelom publikacij
Naslovnice ▪ Revije ▪ Časopisi ▪ Brošure ▪ Zborniki ▪ Bilteni ▪ Priročniki ▪ Knjige ▪ CD/DVD ovitki