od leta 1994

Postavitev člankov in oglasov

▪ Oblikovanje reklamnih oglasov za tiskane medije.
▪ Postavitev PR člankov za objavo v različnih medijih.
▪ Postavitev strokovnih in znanstvenih člankov.
▪ Izris grafov, grafikonov in tabel.
▪ Oblikovanje reklamnih pasic za spletne portale.
▪ Oblikovanje naslovnic.
▪ Prelom vseh vrst publikacij in neknjižnih gradiv kot so revije, časopisi,
  brošure, zborniki, bilteni, priročniki in knjige.


 
 
 
Design  |  Tiskovine
Postavitev člankov in oglasov  ▪  Izdelava spletnih pasic  ▪  Izvedbeno oblikovanje  ▪  Izrez napisov